Ett humorisktiskt prisindex för lite annorlunda varor.

Ett humorisktiskt prisindex för lite annorlunda varor.

Christmas Index for PNC

I mer än 30 år har PNC beräknat priserna på de tolv gåvorna från den klassiska sången ”The Twelve Day of Christmas.” Resultatet är PNCs julprisindex, en unik och nyckfull semestertradition som gör lärandet om ekonomin kul.

Projektet är animerat av oss på Magoo.

Credits

Client – PNC
Agency – Deutsch
Production Company – B-Reel – NYC
Animation – Magoo

Share this post