Kanske den tuffaste utmaning vi hoppat på.

Kanske den tuffaste utmaning vi hoppat på.

Hur svårt kan det var, det var tanken som infann sig när vi blev erbjudna att hjälpa till att rebranda Kanal5. Året var 2005 och det kan väl närmast anses vara historia vid det här laget. Vi var 5 arbetsglada, unga och starka grabbar som satt i Söderhamn och drömde om att få jobba med TV-grafik och som genom ödets ironi hade vi kunskaper i 3d och rendering som var på väg att slå igenom och bli populärt på bred front.

En salespitch och en träff med en likaledes ung AD var startskottet på en resa som vi hade svårt att föreställa oss. En resa som skulle vara otroligt arbetsam, jobbig, rolig, lärorik och svår att få ihop ekonomiskt. En slutkund som ville ha det omöjliga och vi som, som alltid, ville göra slutkunden nöjd blev startskottet på den fortsatta resan som nu är Magoo!

Credits

Client – Kanal 5
Concept – Peter Granström (Dallas)
ArtDirector – Ante Stenberg (Dallas)
Animation – Magoo